Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ERI

termín
identifikace elektronické registrace
term
electronic registration identification (ERI)
definice

jednoznačná identifikace vozidla prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi tagem elektronické registrace vozidla a čtečkou elektronické registrace

definition

unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader

standard (extrakt)