Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ETTC

termín
prodloužený čas do srážky
term
enhanced time to collision (ETTC)
definice

čas, za který předmětné vozidlo narazí do cílového vozidla za předpokladu, že relativní zrychlení mezi předmětným a cílovým vozidlem zůstane konstantní

definition

time that it will take a subject vehicle to collide with the target vehicle assuming the relative acceleration between the subject vehicle (SV) and target vehicle (TV) remains constant

standard (extrakt)