Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Fields

term
field
termín
pole
definition

specified part of a record containing a unit of data which may be a data element or a data item

definice

určitá část záznamu obsahující datovou jednotku, kterou může být datový prvek nebo datová položka

standard (extrakt)