Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Functions

term
function
termín
funkce
definition

intended effect of a system, subsystem, product, or part

Note 1 to entry: Functions should have a single definite purpose. Function names should have a declarative structure (e.g. “Validate telecommands”) and say “what” is to be done rather than “how”. Good naming allows design components with strong cohesion to be easily derived.

definice

zamýšlený účinek systému, subsystému, výrobku nebo části

POZNÁMKA 1 k heslu Funkce by měly mít jediný konkrétní účel. Názvy funkcí by měly mít deklarativní strukturu (například „Validovat dálkové ovládání“) a vyjadřovat „co“ má být uděláno, nikoli „jak“. Správné pojmenování umožňuje jednoduše odvodit koherentní návrhové komponenty.