Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz GST

termín
příručka k tabulce služeb
term
guide to the service tables (GST)
definice

návod k tabulce služeb, který obsahuje základní informace jako je struktura služby, načasování služby a popis obsahu

POZNÁMKA 1 k heslu Rychlé naladění GST je adresář aplikací a obsahu služby, který označuje komponenty, ve kterých lze vyhledat požadované informace; obsahuje minimální nabídku informací potřebných k získání dat aplikací.

POZNÁMKA 2 k heslu Harmonogram GST je volitelná tabulka označující provozní časy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 3 k heslu Popis obsahu GST je volitelná tabulka uvádějící textové popisy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 4 k heslu Geografické pokrytí GST je navolená tabulka obsahující definice prostorových oblastí s dosahem komponent zvolené služby.

definition

guide that carries the basic service information

EXAMPLE Service structure, service timing and content description, etc.