Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz IFOPT

termín
identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob
term
identification of fixed objects in public transport (IFOPT)
definice

norma EN 28701 vydaná CEN

definition

CEN published standard EN 28701