Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS services

term
ITS service
termín
služba ITS
definition

a product or activity targeted to a specific type of ITS user

NOTE An ITS service group consists of one or more similar or complementary services provided to ITS users. An 'ITS service domain' refers to a specific application area which comprises one or more service groups.

definice

výrobek nebo aktivita, které jsou určeny pro konkrétní typ uživatele ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Skupina služeb ITS se skládá z jedné nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS. Doména služeb ITS odkazuje na konkrétní oblast použití, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb.

standard (extrakt)
term
ITS service
termín
služba ITS
definition

communication functionality offered by an ITS-station to an ITS-station application

definice

komunikační funkce v rámci stanice ITS, kterou poskytují aplikace stanice ITS