Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS-FSDU

termín
servisní datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
term
ITS Station Facility layer Service Data Unit (ITS-FSDU)
definice

datová jednotka služby přenášená mezi vrstvou zařízení stanice a aplikační entitou stanice ITS

definition
standard (extrakt)