Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS-SCU

termín
komunikační jednotka stanice ITS
term
ITS-S communication unit (ITS-SCU)
definice

fyzická jednotka v jednotce ITS-SU, která obsahuje částečnou nebo celkovou funkčnost stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že ITS-SU tvoří jediná fyzická jednotka, pak jsou ITS-SU a ITS-SCU totožné. V případě, že ITS-SU tvoří více než jedna ITS-SCU, pak jsou tyto ITS-SCU jednotky vzájemně propojené před ITS-S vnitřní síť jednotky ITS-SU.

definition

physical unit in an ITS-SU containing a part or all of the functionality of an ITS-S

NOTE 1 to entry: In case an ITS-SU consists of a single physical unit, the ITS-SU and the ITS-SCU are identical. In case an ITS-SU consists of more than one ITS-SCU, then these ITS-SCUs are interconnected via the ITS stationinternal network of the ITS-SU.

standard (extrakt)