Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LDRG

termín
systém lokálně určovaného vedení cesty
term
Locally Determined Route Guidance System (LDRG)
definice

systém, který krok za krokem poskytuje řidiči navigační instrukce prostřednictvím vozidlového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Tento systém obvykle obsahuje zobrazovací jednotku, počítač, trasovací a navigační software, navigační mapovou databázi a zařízení pro stanovení změny polohy vozidla na trase.

definition

system which provides a driver with step-by-step driving instructions that are determined by an on-vehicle system

NOTE The system typically consists of a display screen, a computer, routing and guidance software, a navigable map database, and positioning equipment to track the vehicle's location as it proceeds along its path.

standard (extrakt)