Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LEA

termín
orgán činný v trestním řízení
term
law enforcement agency (LEA)
definice

orgán nebo organizace odsouhlasená nebo jmenovaná k vykonávání soudní pravomoci v problematice navracení odcizených vozidel na daném teritoriu

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle se jedná o úřady státní správy, jako jsou policie nebo celní správa.

definition

agency or organisation approved or appointed to have jurisdiction in a territory over the recovery of stolen vehicles

NOTE 1 to entry: It will usually refer to an official authority such as the Police Force or Customs Service.

standard (extrakt)