Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LOCATING SYSTEM

term
locating system – Transmodel
termín
lokační systém
definition

the system used as reference for the location and graphical representation of the network and other spatial objects

definice

<Transmodel> systém používaný k adresování polohy a grafického znázornění sítě a dalších prostorových objektů