Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LRM

termín
lokalizační referenční metoda
term
location referencing method (LRM)
definice
definition

methodology of assigning location references to locations

standard (extrakt)
termín
metoda lineárního označování pozic
term
linear referencing method (LRM)
standard (extrakt)