Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LTCC

termín
kód země lokační tabulky
term
Location Table Country Code (LTCC)
definice

kód přidělený každé lokační tabulce na základě země původu lokací uvedených v této tabulce

definition

assigns a code to each location table, based on the country of origin of the locations referenced in this table

standard (extrakt)