Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LTNBE

termín
číslo lokační tabulky před zašifrováním
term
location table number before encryption (LTNBE)
definice

číslo nabývající hodnoty 1 až 63, které slouží k identifikaci lokační tabulky používané poskytovatelem služby před zašifrováním kódů v rámci tabulky pro vysílání

POZNÁMKA 1 k heslu Vysílá se ve skupinách typu 8A.

definition

number with the value 1 to 63 used to identify the Location Table used by the service provider prior to the codes within the table being encrypted for transmission

NOTE LTNBE is transmitted in type 8A groups.

standard (extrakt)