Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Line

term
line – Transmodel
termín
linka
definition

a group of ROUTES which is generally known to the public by a similar name or number

NOTE 1 to entry A LINE is in general operated by only one TRANSPORT MODE: metro line, ferry line, etc.

definice

<Transmodel> soubor TRAS, který je veřejnosti znám pod podobným názvem nebo číslem linky

POZNÁMKA 1 k heslu Obyčejně je linka provozována pouze jedním druhem dopravy, například linka metra, trajektu apod.