Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Location Table

term
Location Table
termín
lokační tabulka
definition

agreed table which contains for each service information the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

NOTE 1 to entry: Each location table is identified by three elements: a Number - Location Table Number, a Location Table Country Code, and a Location Table Extended Country Code. The combination of these three elements identifies a Location Table uniquely. Each service has a Location Table defined by Location Table Number, a Location Table Country Code and Location Table Extended Country Code.

definice

dohodnutá tabulka, která pro každou službu obsahuje informace označující oblast, silniční úsek, nebo polohu bodu, kde se nachází zdroj problému

POZNÁMKA 1 k heslu Každou lokační tabulku identifikují tři prvky: číslo – číslo lokační tabulky, kód země lokační tabulky a rozšířený kód země lokační tabulky. Kombinace těchto tří prků umožňuje jedinečnou identifikaci lokační tabulky. Lokační tabulka každé služby je definována číslem lokační tabulky, kódem země lokační tabulky a rozšířeným kódem země lokační tabulky.

standard (extrakt)