Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MCAP

termín
mez minimálního protiopatření
term
minimum countermeasure action point (MCAP)
definice

minimální hodnota předkolizního parametru naléhavosti (PUP) vztažená k očekávané srážce, pro kterou je požadováno zahájení konkrétních protiopatření

definition

value of PUP, relative to an expected collision, for which initiation of a specific countermeasure shall be required

standard (extrakt)