Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MIH

termín
předání nezávislé na médiu
term
media independent handover (MIH)
definice

přesměrování toku dat přes různá média CALM

definition

a handover in which a change of media may or may not be involved

standard (extrakt)