Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MTBF

termín
střední doba mezi poruchami
term
mean time between failures (MTBF)
definice

střední doba cyklu mezi poruchami ve sledovaném systému

definition

mean cycle (one failure and one repair) time of a maintained system