Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Manager

term
manager
termín
správce
definition

entity that is responsible for the security management and operation of applications, common files and other entities such as OBE/WAE, installers and operators

definice

entita, která zajišťuje správu nad bezpečností a provozem aplikací, souborů a dalších prvků OBE/WAE, instalátorů a operátorů

standard (extrakt)