Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz NEPTUNE

termín
NEPTUNE
term
NEPTUNE
definice

francouzská norma (PR NF 99-506) specifikující formát pro popis tras veřejné dopravy

definition

French standard (PR NF 99-506) for format describing public transport routes

standard (extrakt)