Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz NFPA 704

termín
kosočtvercové (diamantové) hodnocení
term
diamond ratings (NFPA 704)
definice

ochranný kosočtverec (diamant), který se nachází na budovách a předmětech k označení stupně rizika rizikového materiálu

POZNÁMKA Správně se nazývá NFPA (ochranný) kosočtverec a je založený na normě 704 vytvořené NFPA (Národní sdružení protipožární ochrany); jeho symboly (čtyři kosočtverce) se používají k hrubému označení hořlavosti, reaktivity a dalších údajů. Jejich účel je podobný číslování podle tříd rizika, které se nachází na bezpečnostních značkách a štítcích. Čtyři části označují stupeň rizika (od jedničky do čtyřky, kdy čtyřka je nejrizikovější) následovně: horní kosočtverec (červený) označuje nebezpečí požáru a bod vzplanutí; levý kosočtverec (modrý) označuje zdravotní riziko; pravý kosočtverec (žlutý) označuje chemickou reaktivitu; spodní kosočtverec (bílý) se používá pro vyznačení kódu specifického rizika.

definition

the four-diamond legend found on buildings and objects, which reflects the hazard degree of the contents.

NOTE Properly called NFPA (National Fire Protection Association) diamonds and based on the 704 standard developed by the NFPA, these symbols are used to provide a gross indication of flammability, instability and other data.

They are similar in intent to the class-divisions numbering found on dangerous goods placards and labels. The four sections contain ratings (ranging from one to four with four as the most severe) as follows: ⎯ The upper triangle (red) is the fire hazard and flash point rating.

⎯ The left triangle (blue) is the health hazard rating.

⎯ The right triangle (yellow) is the reactivity rating.

⎯ The lower triangle (white) is used to reflect any specific hazard indication.

standard (extrakt)
termín
NFPA 704; NFPA (ochranný) kosočtverec
term
NFPA diamond; NFPA 704 (NFPA)
definice

Národní sdružení protipožární ochrany (US)

definition

National Fire Protection Association (US)

standard (extrakt)