Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PLACE EQUIPMENT

term
place equipment (Generic Equipment MODEL)
termín
zařízení místa (obecný MODEL zařízení)
definition

an item of equipment of a particular type actually available at a location within a PLACE

definice

položka zařízení určitého typu, která je skutečně k dispozici v MÍSTĚ

standard (extrakt)