Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PLACE

term
place
termín
místo
definition

named area which can be used as part of address location

definice

pojmenovaná oblast, kterou lze použít jako součást adresování polohy

term
place – Transmodel
termín
místo
definition

a geographic location of any type. It may be specified as the origin or destination of a trip.

NOTE A PLACE may be of dimension 0 (a POINT), 1 (a road section) or 2 (a ZONE).

In IFOPT a PLACE may be of dimension 3 and be further associated with a LEVEL.

A PLACE may be identified by a COMMON NAME, a POSTAL ADDRESS or a POINT OF INTEREST.

definice

<Transmodel> zeměpisná poloha jakéhokoliv typu, kterou lze identifikovat obecným názvem, poštovní adresou nebo bodem zájmu

POZNÁMKA 1 k heslu Může být stanoveno jako začátek nebo cíl cesty. MÍSTO může být nuladimenzionální (BOD), jednodimenzionální (úsek pozemní komunikace) nebo dvoudimenzionální (ZÓNA). V IFOPT může být místo třídimenzionální a může být dále spojeno s úrovní.

term
place
termín
oblast
definition

administrative area of the types: Order-i Area, Country, Supra-National Area, Administrative Place A-Z or Named Area Feature of the types: Built-up Area, Named Area, District

definice

administrativní pojmenovaná oblast

PŘÍKLAD Stát, kraj, nadnárodní oblast nebo zastavěná oblast.