Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz POINT

term
point
termín
bod
definition

zero-dimensional element that specifies geometric location specified by one coordinate pair or triplet

definice

bezrozměrný prvek, který stanoví geometrickou polohu; je určen dvojicí nebo trojicí souřadnic

standard (extrakt)
term
point – Transmodel
termín
bod
definition

a 0-dimensional node of the network used for the spatial description of the network; POINTs may be located by a LOCATION in a given LOCATING SYSTEM

definice

<Transmodel> 0dimenzionální uzel sítě používaný pro popis prostorové sítě; BODY mohou být umístěny v POLOZE v daném LOKAČNÍM SYSTÉMU