Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz POSTAL ADDRESS

term
postal address – IFOPT
termín
poštovní adresa
definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

NOTE 1 to entry: The POSTAL ADDRESS refines the ADDRESS and uses the attributes used for conventional identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Poštovní adresa upřesňuje adresu a používá atributy používané ke konvenční identifikaci pro zaslání poštou. Skládá se z identifikace budovy, jména ulice, směrovacího čísla a dalších popisovačů.

standard (extrakt)
term
postal address (Topographic MODEL)
termín
poštovní adresa (topografický MODEL)
definition

a specification of ADDRESS refining it by using the attributes used for conventional identification for mail

NOTE Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

definice

specifikace ADRESY upřesněné pomocí atributů používaných k běžné identifikaci pro zaslání poštou; různě ji tvoří identifikace budovy, jméno ulice, směrovací číslo a další popisovače

standard (extrakt)