Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PSP

termín
poskytovatel platebních služeb
term
payment service provider (PSP)
standard (extrakt)
termín
primární poskytovatel služby
term
prime service provider (PSP)
definice

<TARV> první smluvní strana poskytující regulované aplikační služby pro regulované komerční nákladní vozidlo nebo jmenovaný nástupce pro ukončení takové počáteční smlouvy

POZNÁMKA 1 k heslu Primární poskytovatel služby je také zodpovědný za údržbu instalovaného systému IVS; pokud nebyl systém IVS instalován během výroby vozidla, primární poskytovatel služby je rovněž zodpovědný za jeho instalaci a uvedení do provozu.

definition

service provider who is the first contractor to provide regulated application services to the regulated commercial freight vehicle, or a nominated successor on termination of that initial contract

NOTE The prime service provider is also responsible for maintaining the installed IVS; if the IVS was not installed during the manufacture of the vehicle, the prime service provider is also responsible for installing and commissioning the IVS.

standard (extrakt)