Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz RP

termín
plánování trasy
term
route planning (RP)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá stanovením trasy mezi specifickými body

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the determination of routes between specified points

NOTE Route planning is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
trasový bod
term
routing point (RP)
definice

bod užívaný k rekonstrukci polohy pomocí výpočtu trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Trasové body (RP) jsou určeny k tomu, aby umožnily přiřazení polohy v mapové databázi koncového uživatele na základě vlícovacího bodu. Pokud je nalezeno přiřazení trasového bodu, může být poloha zrekonstruována s využitím propojení silniční sítě, podle údajů v mapové databázi koncového uživatele.

definition

point used to reconstruct the location by route calculation

NOTE 1 to entry: RPs are intended to allow point-based matching to the map database of the end user. When such an RP match is found, the location then can be further reconstructed using the connectivity of the road network as represented in the map database of the end user. The routing point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)