Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz RSA

termín
šifrování RSA
term
Rivest, Shamir and Adleman (RSA)
definice

algoritmus pro šifrování veřejného klíče, nazývaný také asymetrická technika šifrování

standard (extrakt)