Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SE

termín
část služby
term
service element (SE)
termín
zabezpečený prvek
term
Secure Element (SE)
definice

fyzický prvek jakéhokoliv provedení (zabudovaný, ne/přenosný), který lze nainstalovat do média, aby mohly být aplikace spuštěny v zabezpečeném prostředí

definition

physical component, whatever its form factor (embedded, removable or not) that can be installed in a media to host Applications in a secure environment for their execution

standard (extrakt)