Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SRG

termín
statické navádění na trasu
term
static route guidance (SRG)
definice

navádění na trasu, kdy vozidlo sleduje trasu generovanou palubní jednotkou pouze s využitím základních informací, jako jsou vzdálenost a další data uložená v palubních mapových databázích

definition

under SRG, the vehicle follows a route generated by the in-vehicle unit using only fixed information such as distance and other data stored in onboard map databases

standard (extrakt)