Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SSL

termín
vrstva bezpečných socketů
term
secure sockets layer (SSL)
definice

protokol pro přenos soukromých údajů přes Internet pomocí veřejných a soukromých klíčů pro šifrování dat

definition

protocol for transmitting private information via the Internet by using public and private keys to encrypt data

standard (extrakt)