Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Segments

term
segment
termín
segment
definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

definice

rovný úsek trasy spojující dva po sobě následující topologické body pozemní komunikace nebo jeden topologický bod pozemní komunikace a jeden uzel, nebo dva uzly v případě, že trasa neobsahuje topologické body pozemní komunikace

standard (extrakt)
term
segment
termín
úsek
definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

definice

přímé spojení mezi dvěma mezilehlými body, dvěma uzly, nebo uzlem a mezilehlým bodem