Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Soubor dat

termín
soubor dat
term
data set
definice

skupina datových prvků seskupených na základě sémantického vztahu

POZNÁMKA 1 k heslu Soubor dat se používá pouze pro lepší srozumitelnost a je zcela nezávislý na reálných implementacích.

definition

logical set of data elements selected by semantic relation

NOTE Data set is used only for better understanding and is fully independent from implementation solutions.

standard (extrakt)