Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TETRA

termín
zemské svazkové rádiové sítě
term
TErrestrial Trunked RAdio (TETRA)
definice

zemské svazkové rádiové sítě, které používají mnohonásobný přístup s časovým dělením kanálů (TDMA) se čtyřmi uživatelskými kanály na jedné rádiové nosné a odstupem 25 kHz mezi nosnými

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňují jak přenos z bodu do bodu (point-to-point), tak mezi bodem a více body (point-to-multipoint); součástí je i digitální přenos dat, ačkoli jen v nízké přenosové rychlosti.

definition

a specialist Professional Mobile Radio and two-way transceiver

NOTE 1 to entry Formerly known as Trans European Trunked RAdio.

NOTE 2 to entry It uses Time Division Multiple Access (TDMA) with four user channels on one radio carrier and 25 kHz spacing between carriers. Both point-to-point and point-tomultipoint transfer can be used. Digital data transmission is also included in the standard though at a low data rate.

standard (extrakt)