Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TS

termín
režim vzorkování dat
term
data time stamping regime (TS)
definice

metadata definující metodu vzorkování dat

definition

meta-data which define what time stamping is applied to the data objects

standard (extrakt)
termín
Teleservice; služba GSM sítě
term
Teleservice (TS)
definice

Teleslužby podporované PLMN, které podporují Teleslužbu 12, jsou popsány jistým počtem atributů, které jsou určeny, aby byly co nejvíce nezávislé

POZNÁMKA 1 k heslu Jsou seskupeny do tří kategorií: - atributy vyšší vrstvy, atributy nižší vrstvy (popisující schopnosti nosiče, který podporuje Teleslužbu), atributy přenosu informací, atributy přístupu a všeobecné atributy; příklady zahrnují fax-na-vyžádání, integraci telefonu a počítače, hlasovou poštu a podporu tísňových služeb.

definition

teleservices supported by a PLMN that supports Teleservice 12 are described by a number of attributes which are intended to be largely independent

NOTE They are grouped into three categories: - High layer attributes. - Low layer attributes (describing the Bearer capabilities which support the Teleservice). - Information transfer attributes. - Access attributes. - General attributes; examples include including fax-on-demand, voice mail computer telephone integration and emergency services support; in the case of GSM/UMTS circuit switched networks circuit switched networks.

standard (extrakt)