Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Toll Charger

term
toll charger (TC)
termín
výběrčí mýtného
definition

legal entity charging toll for vehicles in a toll domain

definice

právnická osoba vybírající mýtné za vozidla v dané mýtné doméně

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín operátor nebo operátor mýtného.