Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Toll Service Provider

term
toll service provider (TSP)
termín
provozovatel mýtného
definition

a legal entity providing to his customers toll services on one or more toll domains for one or more classes of vehicles

NOTE 1 In other documents the terms issuer or contract issuer may be used.

NOTE 2 The toll service provider may provide the OBE or may provide only a magnetic card or a smart card to be used with OBE provided by a third party (like a mobile telephone and a SIM card can be obtained from different parties).

NOTE 3 The toll service provider is responsible for the operation (functioning) of the OBE.

definice

právnická osoba poskytující svým zákazníkům služby mýtného v jedné nebo více mýtných doménách pro jednu nebo více tříd vozidel

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín vydavatel nebo vydavatel smluv.

POZNÁMKA 2 k heslu Provozovatel mýtného může poskytovat OBE nebo pouze magnetickou kartu nebo čipovou kartu pro použití v OBE poskytnutým třetí stranou.

POZNÁMKA 3 k heslu Aktuální platba (sběr poplatku) se může odehrávat mimo mýtný systém.