Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Traffic Information

term
traffic information
termín
dopravní informace
definition

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

definice

prezentace dopravní situace v palubním systému, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací

POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných terminálů.

standard (extrakt)