Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Transmodel

termín
Transmodel
term
Transmodel
definice

norma CEN (EN 12896) s referenčním datovým modelem pro koncepty veřejné dopravy a datové struktury, který lze použít k vytvoření mnoha různých druhů informačních systémů veřejné dopravy, včetně jízdních řádů, poplatků, provozního řízení, dat v reálném čase, plánování trasy apod.

definition

CEN standard (EN 12896) for reference data model for public transport information which provides an abstract model of common public transport concepts and data structures that can be used to build many different kind of public transport information system, including for timetabling, fares, operational management, real-time data, journey planning, etc.

standard (extrakt)