Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz UI

termín
interval aktualizace dat
term
data update interval (UI)
definice

doba, po kterou trvá aktualizace dat

definition

interval of data update

standard (extrakt)