Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz UML

termín
unifikovaný modelovací jazyk
term
unified modelling language (UML)
definice

objektově orientovaný modelovací jazyk popsaný v ISO/IEC 19501

definition

object-oriented modelling language specified in ISO/IEC 19501

standard (extrakt)