Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VLM

termín
sledování polohy vozidla
term
vehicle location monitoring (VLM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o poloze vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle location data from an in-vehicle system to an application service provider vehicle mass monitoring VMM collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider