Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VMM

termín
sledování hmotnosti vozidla
term
vehicle mass monitoring (VMM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an IVS to an application service provider