Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Version

term
version – Transmodel
termín
verze
definition

a group of operational data instances which share the same VALIDITY CONDITIONs

NOTE 1 to entry A version belongs to a unique VERSION FRAME and is characterised by a unique TYPE OF VERSION. E.g. NETWORK VERSION for Line 12 starting from 2000-01-01.

NOTE 2 to entry In SIRI Interface Versions are also used for software release levels.

definice

<Transmodel> skupina tříd provozních dat, které sdílejí stejné PODMÍNKY PLATNOSTI

POZNÁMKA 1 k heslu Verze patří k jedinečnému RÁMCI VERZÍ a je charakterizována unikátní TYPEM VERZE, například SÍŤOVÁ VERZE pro linku 12, začínající od 2000-01-01.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI jsou verze rozhraní také použity pro úrovně šířeného softwaru.