Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz access

term
access
termín
přístup
definition

admittance, entry, permit to use the road network and/or associated infrastructure (bridges, tunnels etc.)

definice

vpuštění, vstup, svolení používat silniční síť a/nebo přidruženou infrastrukturu (mosty, tunely apod.)

term
access (Generic Place MODEL)
termín
přístup (obecný MODEL místa)
definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system; this link may be used during a trip for the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP), or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip)

definice

fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit nebo opustit systém veřejné dopravy; tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícíhoMÍSTA (začátek cesty) do ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (začátek CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU); nebo k chůzi ze ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (cíl CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU) do MÍSTA (cíl cesty)

standard (extrakt)