Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz action

term
action
termín
akce; činnost
definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the on-board equipment execute a specific operation during the transaction

definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v zařízení na straně infrastruktury (RSE) proto, aby palubní zařízení (OBE) vykonalo během transakce specifické procedury

standard (extrakt)
term
action
termín
činnost
definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the onboard equipment execute a specific operation during the transaction

definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v místě zařízení na infrastruktuře tak, aby palubní zařízení (OBE) provedlo specifické operace během transakce

standard (extrakt)