Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz additional information

term
additional information
termín
doplňková informace
definition

a combination of several elements to allow making full use of media links, back channels and to facilitate the description of less common occurrences and allow the listing of emergency numbers; for the full use it needs Function Types as they are defined in TPEG table pti30

definice

kombinace několika položek, které poskytují plné využití mediálních spojů, zpětných kanálů, usnadňují popis méně běžných událostí a poskytují seznam čísel tísňového volání

POZNÁMKA 1 k heslu Pro plné využití potřebuje typy funkcí, jak jsou definovány v TPEG tabulce pti 30.

standard (extrakt)