Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz address location

term
address location (AL)
termín
přiřazení adresy
definition

application category that deals with the task of expressing a real world position in terms of the data representation

NOTE Address location is one of the six application categories supported by the API.

definice

kategorie aplikace, která se zabývá úlohami vyjadřujícími reálnou pozici na zemi v rámci datové reprezentace PSF

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

standard (extrakt)